mércores, 19 de febreiro de 2014

Toponimia de Silleda

Dentro do número 17 da revista LVCENSIA, que publica a Biblioteca do Seminario Diocesán de Lugo, o sacerdote lugués Nicandro Ares Vázquez publicara o seu traballo Toponimia de Silleda. Nas páxinas deste traballo dá unha explicación, parroquia a parroquia, da orixe dos nomes de lugar que aparecen reflexados no Nomenclátor do INE (Instituto Nacional de Estatística).

No tocante á parroquia de Ponte, Ares explica que o seu nome fai referencia, evidentemente,  a pons 'ponte', que é un artefacto de enxeñaría.

  • Da Aldea de Abaixo, di que se combina o nome árabe al-daia co topográfico bassus 'baixo'.
  • Carderrei resulta ser un rotacismo de casa, determinada polo nome Rex, tomado de rex, regis 'rei', sen que se trate dun monarca histórico.
  • Sobre Meixomence, opina que parece o apelido *Maxuminici, patronímico de Maxuminus e emparentado con outros topónimos como Méixome ou Meixomín.
  • Rosende correspóndese co antropónimo visigótico Rodesindus.
  • O Sino deriva de signum, sinónimo de campá de igrexa.
  • Trasfontao está composto polo topónimo fontanum, precedido de trans 'tras, máis alá de'.
Ningún comentario:

Publicar un comentario